Bohuslinjen

BOKNINGSVILLKOR

Avbokning och ombokning
För bokningar om sällskap på 1-19 personer gäller fri avbokning upp till två veckor före avgång. 


För gruppbokningar om fler än 20 personer, eller bokningar av bussbolag gäller fri avbokning upp till fyra veckor före avgång. 

Hör alltid av er om ni behöver avboka eller ändra antalet gäster ombord, även om tiden för fri avbokning har gått ut.


Specifika villkor gäller för avbokning av egen charter eller event, kontakta oss.


Dessa villkor gäller även vid sjukdomsfall.


Inställda resor

I fall av extrema väderförhållanden kan kaptenen välja att ställa in turen alternativt besluta att en del av turen inte kan ha passagerare ombord. Gäster får då åka buss en del av sträckan och hämtas upp vid en annan kaj där risken för höga vågor är mindre.


Om gästantalet ombord understiger 15 bokade passagerare kan turen komma att ställas in.


Brott mot säkerhet

I fall där en eller flera gäster bryter mot säkerhetsreglerna och därmed riskerar sin egen eller andras säkerhet ombord skall gästen/gästerna varnas av anställd personal. Efterföljs regler ändå inte har personal rätt att åtskilja gästen/gästerna från övriga gäster, alternativt ilandsätta gästen/gästerna i fråga vid en tidigare kaj utan återbetalningsskyldighet.